Životní prostředí aneb Pro koho je tu ekologie

Životní prostředí aneb Pro koho je tu ekologie

Naprosto rozumím lidem, kteří mají vůči ekologii rezervovaný až chladný postoj, protože nabyli dojmu, že jde v první řadě o planetu, brouky, lesy… ale ne o ně.

Taková ekologie neoslovuje ani mě. Řecké slovo oikos znamená domov a my, jeho obyvatelé, stejně jako všichni ostatní obyvatelé, samozřejmě máme svou hodnotu. Pokud si ale do domečku „nakálíme“ a zapneme topení v ložnici na 28 stupňů místo ideálních 20, pak je jasné, že musíme pozornost zaměřit primárně tímto směrem, abychom v něm vůbec mohli žít. Přijde mi, že tuto perspektivu nejrůznější ekologické organizace považují za samozřejmou, ale zapomínají ji dostatečně komunikovat směrem ke skeptikům a cynikům. Ekologie tu není pro přírodu, ale pro nás, lidi.

Druhý problém je, že se ekologie ve velkém chytá politika a byznys. Bez nich by ale ekologie neměla šanci uspět, ať se nám to líbí, nebo ne. Nemám patent na rozum, a proto si myslím, že rozpoznat prázdné fráze a čistě ziskový greenwashing od skutečně důležitých věcí mohou jen odborníci, a to ve své většinové shodě. Bohužel, jak je dneska dobrým zvykem, mediální prostor dostávají především výstřední jedinci, kteří nezřídka ve vědecké komunitě platí za exoty. Protože čtenost.

A za třetí, od slov a proklamací k činům je občas proklatě daleko. A proto pojďme k nám do Budějc a podívejme se na to, co už se v rámci ochrany našeho společného domova děje. Věřím, že většina lidí nějakým způsobem touží po tom, abychom bez ohledu na naše ideologická východiska žili v příjemném a zdravém prostředí a mohli jej se ctí předat našim dětem.

Co se u nás děje a dělá dobře

  • Skautský institut v jižních Čechách umožňuje mladým lidem, aby dlouhodobě a přímo pečovali o vybrané vzácné lokality, a to pod dohledem odborníků. Dobrý úmysl a nadšení totiž nestačí, a proto je koordinace a odborný dohled pro jakékoli ekologické aktivity dost zásadní.
  • Mezi dlouholeté aktivity budějovického sdružení Calla patří nejenom osvětová činnost (přednášky, debaty) a energetické poradenství, ale i práce v terénu a přírodovědné vycházky. V roce 2020 převažovala ornitologická a entomologická témata.
  • V rámci (mimo jiné) boje proti suchu a úbytku hmyzu se mnohé změnilo také v péči o městské trávníky a parky. Jako laikovi mi přijde skvělé, že zvolená strategie nejde do extrémních poloh. Na většině míst se neseče zbytečně nakrátko, ale „bezúdržbový“ režim umožňující přirozený růst trávníku je aplikován jen tam, kde to dává smysl. Výsledkem jsou krásné květnaté pásy, které si můžete prohlédnout na Rozkvetlé trávníky v ČB.
  • Letos kvůli pandemii sice lesy zůstaly tak trochu mimo hlavní mediální zájem, nicméně je příjemné pozorovat, že i u velkých subjektů jako jsou Lesy ČR, je počítáno s druhově pestřejší skladbou, která má šanci lépe odolávat suchu i kůrovci. Celostátní projekty jako Sázíme budoucnost i u nás na jihu Čech umožňují široké veřejnosti zprostředkovat odborně koordinovanou výsadbu, která pomáhá eliminovat dobře myšlené amatérské hurá akce, které z různých důvodů nemusí dopadnou kýženým přínosem pro přírodu.

A není to málo, Antone Pavloviči?

O lecčems určitě nevím a na leccos jsem zapomněl. Ale vždycky mě mrazilo při poslechu audiozáznamu výpovědi Jana Palacha z nemocnice, když zaznívá věta, že „člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí“. Jsem realista a vím, že zásadní posun v ochraně našeho společného domova musí nastat hlavně na úrovni globální, že zatímco některé části světa se snaží více, jiné devastují nebývalou měrou a nemůžeme s tím nic dělat. Ale při pohledu na krásnou přírodu (nejen) na jihu Čech, na svou dceru, která si letos vyrobila svůj Betlém a jednou bude v tomto světě vychovávat svoje děti, vím, že smysl mají i malé hobití kroky, třeba i ty, o kterých píšu pro budějčáky na tomhle blogu. Jednak to člověku pomáhá nezbláznit se a mít čistě svědomí, a jednak nikdy nevíme, která sněhová vločka konečně strhne lavinu.

Krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně sil k překonávání výzev i starostí!

Chcete dostávat upozornění na nové články?

Žádný z přímých nebo nepřímých odkazů a kontaktů v tomto článku není placenou reklamou. Nic z nich nemám, ani za ně nenesu odpovědnost. Snažím se jen podělit o dobrou zkušenost s těmi, kdo žádné podobné kontakty nebo zkušenosti nemají.

Location | Publikováno v Blog